Hovuz baxım


1. Hovuz xidmətinə aşağıdakılar daxildir:

  • Xlor miqdarı
  • pH
  • Alkalinite
  • Stabilizator
  • Sərtlik

2. Analizin nəticəsində rəy hazırlanır.

3. Rəyə əsasən hovuz gigiyena planının hazırlanması.