Anti-statik Toz Yığıcı Vasitə


Qablaşdırma vahidi : 
5 Kg
500 ml

pH : 7 - 8

DUST H12Anti-statik Toz Yığıcı Vasitə

Toz ayaqaltılarına və toz əskilərinə əlavə edilərək istifadə edilir

Toz və incə kirlərin toplanmasında istifadə olunan antistatik maddədir

Antistatik xüsusiyyəti sayəsində səthin tozlanmasını gecikdirir.