Avtomatik Maşınlar üçün Təmizləyici Maye


Qablaşdırma vahidi : 
20,0 Kg
5,0 Kg

pH : 7 - 8

OTM H26 Avtomatik Maşınlar üçün Təmizləyici Maye

Yerin təmizlənməsi və qulluq maddəsidir

Köpüyü uyğunlaşdırıldığına görə yerləri təmizləyən maşınlarda effektiv nəticə göstərir

Tez quruyur, xoş qoxuludur