Kir və Cila Təmizləyici


Qablaşdırma vahidi : 
20,0 Kg
5,0 Kg

pH : 12 - 13

EQUINOX CLEAN H30 Kir və Cila Təmizləyici

- Yerlərin üzərindəki cila və ağır kirlərin təmizlənməsində, cila öncəsi hazırlıq mərhələsində istifadə olunur.

- Xüsusilə servis sahələrinin yerlərindəki ağır yağları və epoksi döşəmənin üzərində yaranan təkər izlərini asanlıqla təmizləyir.