Qranit və Cilalı Səthlərin Təmizlənməsi və Qulluğu


Qablaşdırma vahidi : 
20,0 Kg
5,0 Kg

pH : 8 - 9

POLISH H27 Qranit və Cilalı Səthlərin Təmizlənməsi və Qulluğu

Cilalı səthləri donuqlaşdırmır

Buxarın yaranmasının qarşısını alır

Cilanı qidalandırır və ömrünü uzadır

Xüsusi ətri ilə uzun müddət qalırı və təravətli qoxu saxlayır.