Taxtaların Təmizlənməsi və Qulluğu üçün Maddə


Qablaşdırma vahidi : 
20,0 Kg
5,0 Kg

pH : 6-7

EXPO PRO H20Taxtaların Təmizlənməsi və Qulluğu üçün Maddə

Mebel və taxta səthlərin təmizliyi və qulluğunda istifadə olunur.

Xüsusilə parket səthlərində iz saxlamadan tez və effektiv təmizliyi təmin edir.

Xoş qoxuludur.