56% Qranulalı Xlor


Qablaşdırma Vahidi : 
50,0 KG

pH :  3- 4

P1056% Qranulalı Xlor

-  Tərkibində 56-60% aktiv xlor var

-  Stabilizatorludur

-  Qranulalı konsistensiyaya malikdir, asanlıqla əriyir

-   İntensiv və normal xlorlama üçün uyğundur