90% Qranulalı Xlor


Qablaşdırma Vahidi : 
50,0 KG

pH : 3 - 4

P1190% Qranulalı Xlor

- Tərkibində 90% aktiv xlor var

- Stabilizatorludur

- Qranulalı konsistensiyaya malikdir, asanlıqla əriyir

- Gündəlik istifadə üçün daha qənaətlidir