Yosunla mübarizə üçün vasitə


Qablaşdırma vahidi : 
30,0 KG

P14Yosunla mübarizə üçün vasitə

- Tərkibində kationlu konsentrasiyada kvaternar ammonyak birləşməsi olan konsentrasiya edilmiş yosunəleyhinə və bakteriyaları öldürən xüsusiyyətə malikdir.