İslatma Üçün Uyğun Ağır Yağ Və Kir Təmizləyici


Qablaşdırma vahidi : 
20   Kg
 Kg

PH : 13 - 14

WEAY K16 İslatma Üçün Uyğun Ağır Yağ Və Kir Təmizləyici

Formulu, mətbəx avadanlıqlarının üzərində yaranan kömürləşmiş yağların islatma metodu ilə təmizlənməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur

Soba məcməyiləri, qızartma üçün istifadə olunan tavalarda yaranan kömürləşmiş yağları asanlıqla təmizləyir.

Alüminium səthlər üçün uyğun deyil.