Qabların Əl İlə Yuyulması Üçün Konsentrasiya Edilmiş Vasitə


Qablaşdırma vahidi : 
20 Kg
5 Kg

PH : 6-7

SUN K15 Qabların Əl İlə Yuyulması Üçün Konsentrasiya Edilmiş Vasitə

Qabların əldə yuyulmasından istifadə olunur, sənayedə  istifadə üçün uyğundur

Güclü formulu ilə qabların üzərindəki ən çətin təmizlənən yağ və kirləri asanlıqla təmizləyir

Köpüyü bol və  davamlıdır

Dərinin pH-ına uyğundur

Xoş qoxuludur