Sənaye Tipli Qabyuyan Maşınlar Üçün Ərp Təmizləyici


Qablaşdırma vahidi : 
20   Kg
 Kg

PH : 1 - 2

ANTILIME K12 Sənaye Tipli Qabyuyan Maşınlar Üçün Ərp Təmizləyici

Enerji itkisinə səbəb olan, maşınların ömrünü qısaldan ərpin təmizlənməsində istifadə olunur

Müntəzəm istifadə zamanı ərpin yaranmasının qarşısını alır. Beləliklə avadanlıq daha səmərəli işləyir.

Qızdırıcı spiral borularda, boru xəttində və spreyer uclarında yaranan tıxanmanı aradan qaldırır, yuma keyfiyyətini yüksəldir.