Sənaye Tipli Qabyuyan Maşınlar Üçün Təmizləyici


Qablaşdırma vahidi : 
25   Kg
6,25   Kg

PH : 12 -13

MATİK K10Sənaye Tipli Qabyuyan Maşınlar Üçün Təmizləyici

Cod suda istifadə üçün uyğundur

Sənaye tipli qabyuyan maşınlarda xüsusi dozalayıcı qurğularla istifadə olunur

Xüsusi formulu ilə cod suların qabyuyan maşınlarda yaratdığı ərpin qarşısını alır

Xüsusilə şüşə, çini, alüminium, mis kimi həssas materialların üzərində su ləkələrinin yaranmasının qarşısını alır.

Xüsusi formulu sayəsində yağ, nişasta, zülal kimi çətin təmizlənən ləkələrin asanlıqla və tezliklə təmizləyir.

Kirin, təmizlənmiş səthə təkrar yapışmasına yol vermir.