Xlor Əsaslı Köpüklü Gigiyenik Təmizləyici


Qablaşdırma vahid : 
20   Kg
 Kg

PH : 12 - 13

MICRO FF K20 Xlor Əsaslı Köpüklü Gigiyenik Təmizləyici

- Qida müəssisələrində, ət və toyuq kəsildiyi yerlərdə yaranan ağır yağ və kirlərin təmizlənməsində və gigiyenanın təmin edilməsində istifadə olunur.

- Bol köpüyü sayəsində şaquli səthlərə yapışaraq yağ və kiri asanlıqla təmizləyir

- Xüsusilə kif və göbələyi kənarlaşdırır, yaranmasını gecikdirir və beləliklə xoşagəlməz qoxuların yaranmasının qarşısını alır.

- Xüsusi köpükləndirici avadanlıq ilə istifadə olunması tövsiyə edilir. Lakin islatma, silmə və fırçalama metodları ilə istifadə zamanı da effektivdir. Yaxalanmalıdır.