Yağ və Kirləri Təmizləyə Köpüklü Maye


Qablaşdırma vahidi : 
20   Kg
 Kg

PH : 12 - 13

EQU K18 Yağ və Kirləri Təmizləyə Köpüklü Maye

Ağır yağ və kirlərin təmizlənməsində istifadə olunan bol köpüklü məhsuldur

Qida istehsalı müəssisələrində gündəlik əsasda yaranan yağ və kirlərin təmizlənməsi üçün təsirlidir.

Yerlərdə, iş dəzgahlarında, aspiratorlarda, ət və toyuq kəsilən yerlərdə, termoboks və yeşiklərdə yaranan yağ və kirlərin təmizlənməsində təsirli nəticə verir.