İlanvarı Alüminium Borular üçün Təmizləyici


Ambalaj Birimi : 
5 kg

ALL - CLEAN I10İlanvarı Alüminium Borular üçün Təmizləyici

-Ağır işlərin öhdəsindən gələ bilən all-clean hava ilə təmas zamanı turşuluğun təsirinə məruz qalmış alüminium avadanlıqların parlaqlığını (ilk gündəki kimi)  3-5 dəqiqə ərzində bərpa edir.

- İstifadə qaydası: Kirlənmə dərəcəsindən asılı olaraq su ilə 1/5 -  1/25 nisbətində durulaşdırılaraq isti və ya soyuq şəkildə istifadə edilə bilər. İstifadədən sonra səthi mütləq su ilə yaxalamaq lazımdır.