Pas Təmizləyici və Yağlayıcı Sprey


A900Pas Təmizləyici və Yağlayıcı Sprey

5-funksiyalı molibden qatqılarından ibarət universal təmir və qulluq spreyidir. Təmizləyir, yağlayır, qoruyur, sudan qoruyur, birləşmələri aralayır. İncə yağlanması tələb olunan yerlərdə paslanma səbəbindən ilişən parçaları ayırır. Vintli birləşmələrin elementlərinin ayrılmasında, kilidlərin açılması üçün istifadə edilir. Podşipniklər kimi dönən hissələrin yağlanmasında etibarlı şəkildə istifadə edilir.