Yağ Təmizləyici


Qablaşdırma vahidi : 
30 kg

WAXS CLN I30Yağ Təmizləyici

- Həm mum, həm də kirləri təmizləyir. Mumu asanlıqla təmizlənə bilən bir emulsiyaya çevirərək təmizləyir.

- Waxs təbəqəsini təmizləyərkən avtomobilin boyasına zərər vermir. Bioloji olaraq parçalanır. İstifadəsi asandır.

- İstifadə qaydası: 1/3 ilə 1/5 arası nisbətdə su ilə durulaşdırılır.