Boya və Karbon təmizləyici


Qablaşdırma vahidi  : 
30 kg

PAINT OFF I19Boya və Karbon təmizləyici

-Bütün aktiv metallarda əminliklə istifadə edəbiləcəyiniz şəkildə hazırlanmış, yanmış yağı, karbonu və tortuların, zamkı, boyanı, lak növündən olan məhsulları istilik tələb etmədən sökən ağır xidmət məhsuludur.