Elektrikli Səthləri Qoruyan və İzolyasiya edən Sprey


GA370Elektrikli Səthləri Qoruyan və İzolyasiya edən Sprey

Elektriklə işləyən sistemlərin su, nəm, duz, metal tozu və səthin oksidləşməsikimi keçiricilik yaradan mənfi iş şərtlərinə qarşı qorunması və problemlərin azaldılması üçün xüsusilə istehsal edilən, tək birləşməli səth izolyasiyası və qoruyucu spreydir.