Elektron kart və avadanlıqları təmizləyən sprey


A940Elektron kart və avadanlıqları təmizləyən sprey

Elektron kart və elektrik sistemlərinin, kartların təmizlənməsində istifadə olunan çox-məqsədli, yağ, kir və toz kimi arzuolunmaz artıqları asanlıqla təmizləyə uçucu xüsusiyyətlərə malik təmizləyici spreydir.

Boyalı, boyasız səthlər. Plastik, kauçuk, rezin səthlərin təmizlənməsi üçün uyğundur.