Metal Səth Təmizləyicisi – Yağların Təmizlənməsi+Pasın Təmizlənməsi+Fostatlama


Qablaşdırma vahidi 
30 kg

MET CLEAN I18Metal Səth Təmizləyicisi – Yağların Təmizlənməsi+Pasın Təmizlənməsi+Fostatlama

- Metal səthlərin üzərindəki pası və yağı sadəcə bir dəfəyə uzaqlaşdırara metalı təmizləyir, boya çəkilmədən əvvəl metal səthi mikroskopik ölçüdə təmizləyərək səthi boyaya hazırlayır.

- İstifadə qaydası: Metalın üzərində yağ, pas və ya oksid durumuna görə 1/5 ilə 1/15 nisbətində su ilə durulaşdırılaraq fırça, əski və ya islatma metodu ilə tətbiq edilir.