Mətbəə çarxlarını təmizləyici


Qablaşdırma vahidi : 
30 kg

EXPO GUM I32Mətbəə çarxlarını təmizləyici

-Çap maşınlarının çarxlarındakı kauçuka zərər vermədən mürəkkəbi təmizləyər.

-İstifadə qaydası: Bir bez vəya fırça yardımı ilə çarxın üzərindəki mürəkkəb tmizlənir.