Sənaye üçün Həlledici tərkibli Yağ Təmizləyici


Qablaşdırma vahidi : 
5 kg

OIL CLEAN I20Sənaye üçün Həlledici tərkibli Yağ Təmizləyici

- Metal, beton, rezin, plastik və bütün növ səthlərdəki yağ, kir, mürəkkəb və s. izləri etibarlı və qənaətli şəkildə yox edir.

- İstifadə qaydası: Kirin yoqunluğuna görə 1/5 ilə 1/15-ə qədər dəyişən nisbətlərdə su ilə durulaşdırılır.

- Əl spreyi və ya təzyiqi püskürdücülərlə təmizlənərək səthə püskürdülərək bir neçə dəqiqə gözlədilir. Daha sonra bir əski ilə silinərək yaxalanır.